CNC-fræser med kollaborative robotter styrker jeres konkurrenceevne

Hænger I ofte fast i den samme måde at løse opgaverne på, fordi de virker, eller måske fordi sådan har I da altid gjort? Så skal du vide, at I sandsynligvis har et væsentligt uudnyttet potentiale i produktionen, og at en stor del af nutidens udfordringer kan adresseres med automatiseringer

Nye automatiseringsprocesser til jeres CNC-fræsere og -drejebænke er nemlig designet til at gøre jeres processer mere effektive. De kan fx optimere jeres arbejdsstyrke ved at overtage nogle af de mest ensformige arbejdsopgaver, så medarbejdernes ressourcer kan flyttes til andre områder. Dermed opnår I konkurrencefordele i jeres produktion uden nødvendigvis at skulle flytte arbejdsprocesser i produktionen til lande med lavere lønudgifter. 

Samtidig behøver automatiseringer med fx cobots ikke være en uoverskueligt stor investering, og cobots kan endda efterjusteres, hvis jeres behov i fremtiden ændrer sig.

I indlægget her går vi i detaljer med de muligheder for effektivisering, som robotautomation giver i jeres produktion, og hvilke direkte fordele kollaborative robotter giver jeres virksomhed og de ansatte. Vi kommer ind på processen fra overvejelser til køreklar cobot, hvem der skal styre cobotten samt de økonomiske dele af beslutningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad er en kollaborativ robot?

Kollaborative robotter, også kaldet cobots, er særligt velegnede til produktion med høj volumen, hvor der stilles store krav til CNC-setuppets samlede pålidelighed, effektivitet, performance og oppetider. 

En cobot er designet til at arbejde sammen med mennesker og assistere samt lette ergonomisk ubelejlige og monotone opgaver – som en slags tredje hånd til medarbejderen. Cobots er altså ikke afskærmede, mens de arbejder. Af hensyn til sikkerhed er de dermed begrænset i forhold til fx hastighed og styrke.

Til gengæld er en kollaborativ robot en fleksibel investering, som kan installeres og gavne i næsten alle brancher. De kan tilpasses med udstyr og tilbehør til nuværende og fremtidige produktioner. 

Cobots kan varetage opgaver såsom:

  • Emnebearbejdning 
  • samling
  • maling
  • støbesprøjtning
  • svejsning
  • pakning
  • polering
  • opmærkning
  • skrueopgaver.

Kollaborative robotter til automatisering kan anvendes til både CNC-fræsere og CNC-drejebænke og er som nævnt relevante i produktioner, hvor der produceres et højt antal af samme emne, som ofte er mindre og har en lav vægt.

Når vi taler automation på CNC-fræsemaskiner skelner vi mellem vertikale og horisontale fræsemaskiner (eller bearbejdningscentre). Vertikale fræsemaskiner automatiseres oftest med en robotarm – og i enkelte tilfælde med pallette-system. Horisontale fræsemaskiner automatiseres ofte med pallette-systemer og-eller robotløsning. Automation på (horisontale) drejebænke kan typisk være i form af stanglader eller Gantry loader.

Robotautomatisering af CNC-produktion har mange fordele. Læs blot med herunder.

 

5 fordele ved automatisering af CNC-fræsere og -drejebænke med cobots

Cobots til CNC-fræsere og CNC-drejebænke er rent faktisk så effektive og prisvenlige, at de kan konkurrere med produkter, som er produceret i lande med langt billigere arbejdskraft, end vi har herhjemme. Her går vi i dybden med de mange fordele ved automatisering af CNC-fræsning og -drejning.

#1 Ultrahøj sikkerhed

Driften af en cobot er optimeret til mennesker snarere end til samlebånd, modsat hvad der er tilfældet med traditionelle kooperative industrirobotter. Det bevirker, at sikkerheden altid er i top, hvilket kan ses på designet af cobots, hvor der er lagt vægt på, at ledninger er skjult, og at alle kanter er bløde. På den måde kommer fingre ikke i klemme, og intet risikerer at hænge fast. 

Bevægelseshastigheden og sikkerheden på en kollaborativ robot er tilpasset den menneskelige arbejdsrytme, hvorfor eventuelle kollisioner med robotten vil blive opfattet som en menneskelig berøring, aktivere modstandssensoren og få robotten til at stoppe. 

Hvor kooperative industrirobotter kræver afskærmning, kan en cobot således arbejde mere frit og i samarbejde med mennesket ved CNC-maskinen. Den er både toppålidelig og sikker.

#2 Øget konkurrenceevne

Med cobots ved jeres CNC-fræsemaskiner og -drejebænke kan I udnytte eksisterende udstyr i en langt større del af døgnets timer ved at lade jeres CNC-robot tage fx nattevagten. På den måde opnår I kortere leveringstider i jeres produktion til glæde for jeres kunder. 

Den øgede indtjening, fleksibilitet og kortere leveringstid giver jeres virksomhed store konkurrencefordele i branchen – uden at I behøver udlicitere opgaver til Østen men kan bevare dem under jeres egen kontrol.

I er heller ikke tvunget til at hyre arbejdskraft – som i øvrigt er svær at finde – til utilfredsstillende, ensartede, kedelige og tunge opgaver, men kan i stedet fokusere på at spare hænder.

#3 Høj processikkerhed og produktkvalitet

Jeres øgede konkurrenceevne er også en naturlig følge af, at den kollaborative robot forbedrer både hastighed, ensartethed og præcision i jeres produktion, hvilket sikrer kvaliteten af de færdige emner/produkter. Med en høj processikkerhed kan jeres fabrik også fokusere på at lægge jeres udviklingsinitiativer andre steder.

#4 Økonomiske gevinster

Cobots kan vi sætte hurtigt i drift. Det kræver lidt forudgående planlægning og forberedelse (ca. seks uger). Herefter kan cobotten være oppe at køre på et par timer og være med til at skabe en øget indtjening fra dag 1 samt reducere jeres driftsomkostninger. Cobotten kan nemlig opsættes ved eksisterende CNC-maskiner og gøre, at CNC-maskinen kan køre 50-60 % flere af døgnets timer – fx også om natten.

Med den øgede effektivitet og de sparede driftsomkostninger kan du også opnå en kort tilbagebetalingstid på under 1 år, når du investerer i en cobot.

#5 Forbedret arbejdsmiljø

Det gavner arbejdsmiljøet og forbedrer jeres medarbejderes trivsel, når arbejdsopgaver, som er fysisk belastende og meget ensformige, overtages af en maskine, så operatøren ikke bliver fysisk overbelastet af ergonomisk dårlige arbejdsbevægelser.

Operatøren kan derimod fokusere på de mere komplicerede og afvekslende opgaver, som opleves som mere værdiskabende for ham/hende.

Det bidrager aktivt til at reducere mængden af sygedage og minimerer risikoen for arbejdsskader.

Her er det vigtigt at nævne, at en vellykket automatisering altid tager udgangspunkt i operatørens faglige viden og kompetencer. Cobotten må nemlig ikke ses som en erstatning for vedkommende, men som en assistance, der overtager opgaver og funktioner, til gavn for økonomien og operatøren selv.

Fra overvejelser til køreklar produktion med cobots

Det er svært at gisne om, hvor længe fabrikschefen eller operatøren går rundt på sit produktionsgulv og overvejer, om der mon kunne være en smartere, mere effektiv og billigere måde at køre de mest simple og monotone dele af arbejdsprocessen på, indtil han rent faktisk kontakter Duroc Machine Tool og ender med at investere i en kollaborativ robot. 

Efter I har kontaktet os, går der ganske kort tid, så modtager I et oplæg til en mulig automatiseringsløsning. Når underskriften er faldet, går 6 ugers forberedelser samt bestilling af udstyr, robotarm osv. Selve opstillingen tager kun få dage. Dertil må påregnes et par dages træning. Derefter er maskinen programmeret og køreklar til at skabe værdi i din produktion.

Hvem skal styre den automatiserede CNC-fræser og -drejebænk?

Det er typisk medarbejderen, der har det bedste indblik i, hvor og hvordan en kollaborativ robot kan gøre allermest gavn. Operatøren kender alle delprocesser i arbejdet, som robotten vil kunne overtage en del af. 

Det mest effektive er at automatisere de dele af arbejdet, der er billigst at automatisere, og de arbejdsprocesser, som er mest ensformige og ikke så ergonomisk venlige – især ikke, når der er tale om tusindvis af emner. På den måde nøjes operatøren med at gøre de mest krævende og besværlige opgaver, som ville være dyre at automatisere. I mange tilfælde kan det spare helt op til 80 % af udgiften i forhold til at skulle automatisere 100 %.

Det er vigtigt at inddrage den operatør, som skal arbejde tæt sammen med cobotten, når denne er køreklar. Der vil ofte være tale om en, du allerede har ansat. Du skal dermed ikke ud at hyre nyt personale til opgaver, som kan være svære at støve op.

Når en cobot har overtaget en del af arbejdsprocessen, betyder det også, at operatøren ofte endda kan styre flere automatiserede CNC-fræsere og CNC-drejebænke på samme tid. Cellesetuppet, som han varetager, kan fx sørge for, at emnet bliver både vasket, tørret og evt. pakket også. Forlader han maskinen i en rum tid, har det heller ikke konsekvenser for spindeltider. Cobotten kører blot videre.

Finansiering – hurtig tilbagebetaling

Vi oplever desværre, at virksomheder fejlagtigt tror, at kollaborative robotter er en tung og kompliceret investering med lang tilbagebetalingstid, som de måske har oplevet, at det kan være med kooperative industrirobotter. Det får virksomhederne til fx selv at indkøbe den kollaborative robot og forsøge selv at sætte den op. Det tager tid. Vi har set eksempler på virksomheder, der først rigtigt har været oppe at køre efter 14 måneder. 

Tilbagebetalingstiden på en kollaborativ robot er imidlertid typisk under et år, som vi nævnte tidligere, da cobotten gør, at I kan udnytte eksisterende udstyr i 50-60 % mere af tiden. Det betyder, at CNC-maskinen måske kan køre i 80 timer om ugen. Det er meget mere, end mandkraft vil kunne præstere. Typisk vil det dreje sig om fire timer om dagen og seks nattetimer i døgnet. 

Tager i DMT med på råd kan i komme hurtigt i gang med jeres kollaborative robot. Med den korte tilbagebetalingstid er den cobot, vi har opsat, således allerede i gang med at øge produktiviteten ved jeres CNC-fræsere og -drejebænke efter otte uger. Og efter et år genererer den overskud hver eneste dag. Det er altså i høj grad rentabelt at få professionel rådgivning i setuppet, da det fx kræver en kontinuerlig produktion af samme emner i stort antal for at give bedst mulig mening.

 

Brug for rådgivning om automatiseringsløsninger?

Kontakt os allerede i dag, hvis du vil have en uforpligtende snak om konkrete muligheder for automatisering i jeres produktionsopsætning.

Kim Glad Andersen
Sales Manager

+45 30 34 00 96
kim.glad@duroc.com

 

keyboard_arrow_up